BMK2015

Bergmannskonferansen 2015

Tema for BMK 2015:
Kompetanse+kapital=vekst? – har Midt-Norge det som trengs?

Vekst i Midt-Norge forutsetter at regionens næringsliv og industri har tilgang på nødvendig kapital og kompetanse. I hvilken grad klarer vi i Midt-Norge å utvikle de mange gode ideene som skapes i regionen? Hvordan kan vi bygge en sterk region; både i byen, langs kysten og i innlandet?

Påmeldingen finner du her

Her kan du laste ned programmet som PDF