Bergmannskonferansen flyer

Bergmannskonferansen 2012

Norsk industri – fra Bergmann til Seigmann?

Tema for 2012 var situasjonen for norsk industri. I de siste årene har det vært mange og krevende utfordringer for norsk industri. Bergmannskonferansen ønsker å sette dette på dagsorden, og se spesielt på norsk og utenlandsk eierskap, tilgang på risikovillig kapital og energi/kraft og andre rammebetingelser.

Her kan du laste ned programmet som PDF