BKK_topp

Bergmannskonferansen 2010

Tema: Kompetanse – vår største lederutfordring?

Tema for konferansen var i 2010 knyttet til tilgang på nok og riktig kompetanse i ulike sammenhenger og næringer. Etter vår mening vil dette være en av Norges største utfordringer i årene framover. Vi ønsket å se på betydningen av mennesket som ressurs fra ulike vinklinger.

Foredragsholderne i 2010:

  • Torvald Stoltenberg, tidligere utenriksminister, forsvarsminister, FNs Høykommissær for flyktninger, megler på Balkan og president i Røde Kors
  • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen
  • Bård Brænde, daglig leder i Curious
  • Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag
  • Scilla Treschow Hokholt, bonde og gründer

Her kan du laste ned programmet som PDF