Bergmannskonferansen – 13 år med fokus på næringsutvikling!

Bergmannskonferansen er en midtnorsk næringslivskonferanse, som retter seg mot ledere på tvers av bransjer. Den finner sted i ”Orklas vugge”, i det historiske gruvesamfunnet Løkken Verk. Konferansen i 2018 blir den 13. i rekken. Den skal formidle verdier i tråd med det ”Bergmannen” har stått for det vil si: Tålmodighet, langsiktighet og stolthet. Konferansen skal være intim, ha tema og foredrag av høy kvalitet, og det legges stor vekt på hyggelige rammer rundt arrangementet.

 

Påmeldingsskjema for BMK2018

Last ned program som PDF

 

Tema for 2018: Smart Samtid
Årets tema har fokus på smartteknologi og smarte løsninger. I mange år har det vært snakket om smartteknologi som en del av framtida, og nå ser vi mange løsninger bli tatt i bruk. Vi lever i ei samtid som blir mer og mer smart. Hva betyr dette for individ, bedrift og samfunn? Hvilke muligheter og utfordringer gir det?

 

      Målet for Bergmannskonferansen er å være en viktig arena,

      hvor næringslivet møtes, knytter kontakter og utveksler ideer!

 

Om Bergmannskonferansen

Konferansen skal være “intim”, alle skal ha mulighet til å kunne få snakke med alle, tema og foredrag skal være av høy kvalitet og det legges stor vekt på hyggelige rammer rundt arrangementet.

Bergmannskonferansen består av to deler:

 • Festmiddag ved Orklas Gjestebolig
  Middagen finner sted kvelden før konferansen. gir unik mulighet for å bli kjent med de øvrige deltakerne og foredragsholderne. De fleste foredragsholderne kommer kvelden i forveien, og overnatter ved Orklas Gjestebolig.
 • Konferansen
  Konferansen er fra kl 09:00 til 16:00. Det er lagt inn rom for pauser og en lengre lunsj, da det sosiale ved konferansen er svært viktig for deltakerne.

Konferansen har de siste årene hatt mange spennende tema, som har engasjert ledere på tvers av bransjer. Bergmannskonferansen er en liten konferanse, men med stort fokus på kvalitet. Vi ønsker å tilby både deltakere og foredragsholdere en flott og unik opplevelse.

Arrangør

Bergmannskonferansen ble etablert av Ingunn Aspli (tidl. Rekstad) i 2006, og har i alle år vært gjennomført av henne og hennes firma Moment events AS. ! Ingunn Aspli er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, med fordypning i strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. Hun jobbet i Oslo som prosjektleder innen markedsføring, før hun i 2005 etablerte Moment events AS. Bergmannskonferansen ble startet året etter, våren 2006. I tillegg til Bergmannskonferansen jobber hun også med Orkangerkonferansen og andre arrangement først og fremst i Midt-Norge.

Støttespillere

Det har vært svært viktig for konferansen å ha med gode støttespillere på laget. Konferansen er svært stolt over denne rekken med støttespillere:

 • Avisa Sør-Trøndelag
 • Salvesen & Thams AS
 • Orkla ASA
 • Kongsberg Seatex
 • Meldal kommune
 • Simpro
 • Sparebank 1
 • Statnett
 • TrønderEnergi

Program fra tidligere konferanser

Bergmannskonferansen 2017

Tema: Vekst, teknologi og endring

Se program her

Link til BMK 2017

Bergmannskonferansen 2016

Tema: Næringsutvikling og verdiskaping

Se program her

Lik til BMK 2016

Bergmannskonferansen 2015

Tema: Kompetanse+kapital=vekst? – har Midt-Norge det som trengs?

Se program her

Link til BMK 2015

Bergmannskonferansen 2014

Tema: Skaperkraft og endringsevne
– strategiske forutsetninger?

Se program her

Link til BMK 2014

Bergmannskonferansen 2013

Tema: Norsk næringslivs framtid
- nye muligheter i en omskiftelig verden

Se program her

Lik til BMK 2013

Bergmannskonferansen 2012

Tema: Norsk industri
- fra bergmann til seigmann?

Se program her

Link til BMK 2012

Bergmannskonferansen 2011

Tema: Etter finanskrisen
– full stopp eller bånn gass?

Se program her

Link til BMK 2011

Bergmannskonferansen 2010

Tema: Kompetanse
– vår største lederutfordring?

Se program her

Link til BMK 2010

Bergmannskonferansen 2009

Tema: Ledelse - et nødvendig onde
eller mulighetenes verktøy?

Se program her

Link til BMK 2009

Bergmannskonferansen 2008

Tema: Media og omdømme
– kan bedrifters omdømme styres,
eller er man prisgitt media?

Se program her

Link til BMK 2008

Bergmannskonferansen 2007

Tema: Omstilling og nyskaping
– himmel eller helvete?

Se program her

Link til BMK 2007

Bergmannskonferansen 2006

Tema: Kraftsituasjonen i Midt-Norge

Se program her

Link til BMK 2006